Pomysł nr 8.

Zainspirował mnie słownik języka polskiego i dawne użycie słowa aplikacja:

Screen Shot 2018-01-15 at 21.16.38

Pomyślałam, że świetną okazją do rozmowy o tym, jak język podąża za zmieniającym się światem (co w języku jest nowe, świeże, modne, a co dawne, przestarzałe) będzie oświeceniowy tekst ,,Żona modna”. Trudny, właśnie ze względu na język.

Bardzo dobrze się złożyło, bo ostatnią lekcję zakończyliśmy dyskusją na temat mody w języku (przywołując oczywiście młodzieżowe słowo roku 2017). Moi uczniowie nauczyli mnie wielu nowych wyrazów XD


Będą potrzebne:


Żeby zaciekawić uczniów, na tablicy zapisuję lub wyświetlam temat: ,,Młodzież najpiękniejszej aplikacji”. Badawczo spoglądając na swoją młodzież, pytam, o czym będziemy dzisiaj mówić na lekcji. Spodziewana odpowiedź: o aplikacjach (sic!).

Nie potwierdzając przypuszczeń, dzielę uczniów na pięć grup. Każdy zespół otrzymuje fragment ,,Żony modnej” Ignacego Krasickiego (odcinam też tytuł i autora). Proszę, żeby podzielili między sobą tekst (rozcięli na mniejsze paski), tak by usprawnić pracę. Zadanie polega na wytropieniu słów, które są niezrozumiałe (z różnych powodów) i odnalezieniu ich znaczenia. Informuję, że tekst pochodzi z 1779 roku, więc z XVIII wieku.

Zanim przystąpią do pracy, pytam, gdzie możemy szukać znaczeń wyrazów. Proponuję słowniki papierowe lub online:

Odczytujemy na głos ,,Żonę modną”, tłumacząc znaczenie kolejnych wersów. Przy okazji sporządzam graficzną notatkę na tablicy, a uczniowie w zeszytach tworzą własne rysunko-zapiski.

Rozmawiając o konkretnych słowach zastanawiamy się, czy i jak funkcjonują we współczesnym języku?

Podsumowując, pytam, co było motywem przewodnim zajęć* i jak to się ma do tematu zapisanego na tablicy?

Jeśli nikt nie ma pomysłu, proszę młodzież najpiękniejszej aplikacji o skorzystanie z aplikacji do odczytywania kodów QR, gdzie można odczytać rozwiązanie zagadki tematu lekcji.

aecec3ce6bc0dd24324b7aa8bdc2fba8

*(Oczywiście zależy mi na odpowiedzi: szukanie znaczeń starych wyrazów. W zależności od grupy uczniowie przypominają pojęcie lub wprowadzam termin: archaizm).


Ta lekcja jest drugą z cyklu przeznaczonych na doświadczanie ,,Żony modnej” Krasickiego. Pierwsze zajęcia poświęcone są zmieniającej się modzie na przestrzeni wieków. Podzieleni na grupy uczniowie badają zmieniające się trendy w XX w. (lata 50.,60. itd.), XXI i XVIII wieku. Wyniki poszukiwań mają przedstawić w formie kolażu zatytułowanego ,,Żona modna”. Praca poprzedzona jest krótką dyskusją, na jakie dziedziny życia ma wpływ moda (język, dieta, ubiór, architektura, edukacja, literatura, muzyka – właściwie moda rządzi).

Lekcja zamykająca omawianie ,,Żony modnej” polega na pracy z tekstem i tropieniu cech gatunkowych satyry (notatkę organizujemy wokół satyra będącego hybrydą człowieka i zwierzęcia, co ma symbolizować synkretyzm gatunkowy, ale, UWAGA!, nie odnosi się do etymologii terminu).