Generator memów – idealne narzędzie do powtórki zdań złożonych podrzędnie.

Zasady:
1. Stwórz po dwa memy ilustrujące każdy z poznanych typów zdań złożonych (zdanie podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, przydawkowe, okolicznikowe).
2. Pamiętaj o przecinkach.

https://generator.memy.pl/
https://www.iloveimg.com/pl/generator-memow

Wydrukowałam wszystkie memy stworzone przez uczniów. Na zajęciach moi siódmoklasiści połączeni w zespoły czteroosobowe określali typy zdań podrzędnych. Tak powstała ściana memów.