Tuż przed rozpoczęciem zajęć na tablicy udostępnianej online napisałam Nie wiem. Poprosiłam uczniów o komentarz, jakie emocje wywołuje w nich to stwierdzenie, co sobie pomyśleli. Odpowiedzi były różne: nie wiem jako zamknięcie sprawy, rozumiane jako odczep się, daj spokój. Nie wiem jako wyraz rezygnacji, zupełnego poddania się. Nie wiem jako przyznanie się do porażki.

Czy nauczyciel może nie wiedzieć?

Zapytałam, czy nauczyciel może nie wiedzieć, czy ma prawo nie wiedzieć. Większość raczej odmówiła belfrom tego przywileju. Nie wiedzieć to narazić się na śmieszność – jeśli uczeń nie wie, najczęściej zostaje ukarany (już samo publiczne przyznanie się do niewiedzy może być odczuwane jako kara), a nauczycielowi grozi utrata autorytetu. Zdarza się też, że kiedy nauczyciel nie wie, obrywa się uczniowi, który obnażył tę niewiedzę.

A ja nie wiem!

W naszych Przedmiotowych Zasadach Oceniania jest taki zapis: masz prawo nie wiedzieć i o wszystko pytać nawet sto razy. Bo w szkole chodzi o to, żeby nie wiedzieć. To żadna ujma na honorze. Dotyczy to wszystkich: i uczniów, i nauczycieli. Im więcej nie wiesz, tym więcej się uczysz, żeby nie wiedzieć znowu. Nie wiem buduje we mnie napięcie – zaraz będę działać, żeby się dowiedzieć. Zapytam, poszukam. Z ciągłego nie wiem rodzi się mój głód wiedzy, chęć zadawania pytań, chęć drążenia.

Natchnienie z bezustannego nie wiem 

Dyskusja wywołana emocjonującym nie wiem doprowadziła nas do mowy noblowskiej Wisławy Szymborskiej (dostępna tu: https://bit.ly/2LlxvuS), którą przypomniałam.

Nie wiem, więc działam

Tak wyglądał wstęp do cyklu lekcji wokół Wierszy w mieście, w tym roku poświęconych ekologii. W informacji na temat tegorocznej edycji na stronie projektu można przeczytać: „Nie wiem” to dwa słowa, które nie tylko poeci, ale i duża część mieszkańców globu powtarza dziś wyjątkowo często. Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Nie wiemy też, jak będzie się rysować przyszłość Ziemi i jej mieszkańców w dobie postępujących zmian klimatycznych i globalnego ekologicznego kryzysu. (…) 

cdn.